Tämä sivusto ei ole aktiivinen, kiitos vierailusta.
In English
По-русски
Auf Deutsch
På svenska
Sivukartta
Palaute
Yhteystiedot
Karttapalvelu
+
- +

Päätöksenteko

Kaupungin hallintoa ja päätöksentekoa koskevia määräyksiä on kuntalaissa, valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä sekä muissa johtosäännöissä, joiden avulla valtuusto voi mm. siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille ja viranhaltijoille.

Hallintosääntö sisältää määräyksiä organisaatiosta, toimielinten tehtävistä, henkilöstöasioista ja kokousmenettelystä.

Hallintosääntö 1.1.2016[pdf, 341 KB]

Hallinnon järjestämiseksi valtuusto on hyväksynyt lisäksi muita johtosääntöjä, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toimivallasta ja tehtävistä.

Tietoja päätöksenteosta saa internetin lisäksi myös kaupungin kirjaamosta sekä johtavilta viranhaltijoilta.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävissä kotisivuilla kahden vuoden ajan.

Asukas voi vaikuttaa kuntansa asioihin äänestämällä kunnallisvaaleissa ja tekemällä kuntalaisaloitteita.

Yhteystiedot